ОТДЕЛЯНЕ И СЪЗРЯВАНЕ

ОТДЕЛЯНЕ И СЪЗРЯВАНЕ

Един от често срещаните проблеми на нашето време е липсата на отделяне и по-конкретно психоемоционалното отделяне на индивида от родителите и недостатъчното му и навременно съзряване.  С тези термини не се определя пълното несъзряване на индивида, т.е. той може да е...

ТЕСТ ЗА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ

Проф. И. Матюгин Инструкция. Докато попълвате текста не обръщайте внимание на цифрите и буквите, разположени в дясната част на бланката. Прочетете внимателно всяко твърдение и в празната графа от ляво отбележете с кръстче отговора, който в наи-голама степен...
Най-подходящото време за самовнушение е сутрин и вечер.

Най-подходящото време за самовнушение е сутрин и вечер.

Проф. И. Матюгин В съня мозъкът подбира важната информация. Учените потвърждават това, което отдавна ученици и родители интуитивно са разбрали – че информацията, получена преди сън, се съхранява по-добре. Особено се усилва ефектът, когато се повтаря сутрин на...
точковия масаж по-ефективен със самовнушение

точковия масаж по-ефективен със самовнушение

Проф. Игор Матюгин Водещите културисти на планетата познават този ефект: ако по време на тренировката с щанги се концентрират върху определени групи мускули, то ефектът е многократно по-голям. Всичко става не само по-ефикасно, но и по-бързо.   Този „допинг на...
ЗА ВИНАГИ УМОРЕНИ (НЕВРАСТЕНИЯ)

ЗА ВИНАГИ УМОРЕНИ (НЕВРАСТЕНИЯ)

Проф. И. Матюгин ЗА ВИНАГИ УМОРЕНИ (НЕВРАСТЕНИЯ) «Силите ми са към своя край».   Нас ни дебнат не само депресиите, но и неврастенията, хипохондрията, фобиите и различнте зависимости. Още един противник на нашето душевно благополучие е неврастенията. Тя пристъпва...
Как да се справим с настроението

Как да се справим с настроението

Проф. И.Матюгин Корекция на депресивните мисли Оноре де Балзак: – Нищо така не опиянява, както виното на страданието». Какво мисля за живота? Представете си или си спомнете моменти, в които ви се искало да се оплачете от живота си, опишете своите мисли в този момент,...