За по-добро внимание на децата в училище и на възрастните в работата 					/ трета част /

За по-добро внимание на децата в училище и на възрастните в работата / трета част /

Положителната нагласа. Много книги са издадени на темата как да въздействаме върху себе си. За това как „подсъзнанието може всичко” или „излекувай се сам”. Но истинската самоподкрепа (самовъзстановяване, саморегулация) не се прави толкова директно и елементарно. Не е...
За по-добро внимание

За по-добро внимание

За по-добро внимание на децата в училище и на възрастните в работата „Бъди внимателен” – казваме на детето си когато го изпращаме в училище и отбелязваме за себе си, че дългът ни е изпълнен. Доволни сме, казахме нещо правилно. Какво още трябва да направим? Ако сте...