За по-добро внимание

За по-добро внимание

За по-добро внимание на децата в училище и на възрастните в работата „Бъди внимателен” – казваме на детето си когато го изпращаме в училище и отбелязваме за себе си, че дългът ни е изпълнен. Доволни сме, казахме нещо правилно. Какво още трябва да направим? Ако сте...