Блогът на Д-р Шакола

иглотерапия, психотерапия, биофийдбек терапия, коучинг

Tag: самопознание

Животът и здравето в Традиционната китайска медицина. Ролята на черния дроб.Животът и здравето в Традиционната китайска медицина. Ролята на черния дроб.


Традиционната китайска медицина (ТКМ), при терапия и диагностика, събира информация от на пръв поглед несъвместими характеристики,обекти, явления. Но това е...

TopBack to Top