Категория: Коучинг

Аромакоучинг


 Коучингът е сравнително нова, но много бързо-развиваща се, ефективна и широко обхватна професия. Той представлява процес на вземане на решения, намиране на скрити ресурси.  Коучът предлага на своя клиент нужната подкрепа, така че той сам да определи, планира и постигне желаната цел.  Коучът е и човекът, създаващ положителна атмосфера в този процес и добра поддържаща […]

Share :

Коучинг и апарат за биологично обратна връзка Mind Reflection GSR


 8 ползи от включването на биофийдбек в коучинг сесия Биофийбек е система за опознаване и управление на несъзнателните физиологични процеси,  получаване на графично изображение  на реакция при стрес и начинът, по който автономната нервна система се възстановява след това. Биофийдбек апаратът онагледява чрез графика настъпилите промени, изразяващи се в изпотяване на кожата, сърдечния и дихателен […]