Категория: здраве, страх, действие, проява, навик, промяна, мозък, функции, препоръки,справяне,помощ, воля, постоянство

СТРАХ МЕ Е… или няколко идеи как да се справим


Страхът за древните хора е имал защитна функция, а днес е завладял много голяма част от нашето ежедневие и ни кара да се страхуваме от емоциите си, от работата, от това доколко и как ще бъдем приети в социума, от високите цени, от несигурността и невъзможността бързо да се адаптираме към внезапно настъпващите промени. Взаимодействайки […]

Share :