ТКМ (Традиционна Китайска Медицина) предлага изпитани методи, с помощта на които се облекчават симптомите на грипа, подпомага се по-бързото възстановяване на организма или се използват като превенция.

 Ако вече са налице първите симптоми на заболяване, се използват методите на Западната медицина за лечение, а като поддържаща терапия методите на ТКМ.

Какво трябва да знаем при самостоятелно използване на алтернативната терапия?

Противопоказания при самостоятелно използване на мокса и акупресура. Не използваме при:

 • на гладно или веднага след хранене
 • при употреба на алкохол
 • остри психози (шизофрения, маниакално-депресивна психоза)
 • епилепсия
 • неизяснени състояния или остра болка с неизяснен произход
 • тромбози и емболии в остър период
 • декомпенсирани заболявания на сърцето, белия дроб и други вътрешни органи
 • инфаркт на миокарда в анамнезата до 6 мес.
 • заболявания на кръвта (хемолитични анемии, хеморагични диатези, левкемии)
 • променено състояние на кожата в мястото на въздействие (бемки, брадавици, новообразования, гнойни пъпки, рани).

Мокса не се прилага при телесна температура над 38оС. В този случай продължаваме да прилагаме метода след понижаване на температурата за по-бързо и по-ефективно възстановяване.

Да не се прилагат при възраст до 5 години (само след консултация със специалист).

Да не се прилага при бременни (само след консултация със специалист).

Внимателно – при бронхиална астма.

Същите противопоказания важат и при медитативните практики, със следните допълнения:

 • умствено изоставане
 • страх и недоверие към метода
 • недостатъчна яснота на целите
 • механично изпълнение на упражненията, без правилна концентрация и емоционална нагласа
 • липса на способност за самоконтрол и дисциплина при трениращия
 • непостоянство на практиките
 • насилствено изпълнение, без естественост и релаксация

Акупресура:

Разтриваме ръцете, за да се затоплят и енергетизират. С топли ръце се опипват определени точки, за да се определи тяхното състояние. От степента на болезненост се определя силата и времето на въздействие.

Върху безболезнените точки, с нормална чувствителност, се въздейства за профилактика – масажират се около1 min  всяка точка 3 пъти на ден.

При болезненост в точките се въздейства на ден до 2-3 min през 1-2 часа. След преминаването на болезнеността, се преминава на профилактичен режим.

Важно. При масажа се натиска няколко пъти върху точките с върха на показалеца, палеца или третия пръст (или с два пръста) до лека болка, след това се прави въртеливо движение по часовниковата стрелка и обратно. Сутрин и през деня движенията може да са по-интензивни, а вечер преди лягане – по-леки, бавни и спокойни.

Тази техника се прави средносилно, по-скоро с цел баланс, като тя може да бъде използвана практически във всички случаи. Това е по-щадяща и по-удобна техника, която се нарича „пин`бу пин`се” – „нито стимулация, нито потискане”.

Масажът се  прави отгоре надолу в този ред, в който посочени точките: Ин Тан (yintang), Ин Сян (Gi20 YingXiang), Сюан Цзи (VC21 XUANJI), Шу Фу (R27 ShuFu), Да Чжуй (14 VG Dazhui), Шен Чжу (VG12 Shenzhu), Фен Мен (V12 FengMen), Гао Хуан (V43 GaoHuang), Хе Гу (Gi4 HEGU), Цзу Сан Ли (E36  ZuSanLi).

фиг. 1

Мокса.

Как се прави?

Преди всяка процедура, пелиновата пура се разпалва като се държи над свещта, докато не започне да тлее. Нагрява се избраната точка, като пелиновата пура се държи на разстояние от кожата 2-3 см в продължение от 3 до 10 минути, в зависимост от това какъв ефект е необходимо да се постигне. Нормално е на мястото на въздействие да се усеща приятна топлина. Общото време за процедурата е 15-20 мин., един път на ден.

В България могат да бъдат намерени два вида мокса – оригинална китайска мокса и бездимна мокса. По-удобна е бездимната.

Точките се загряват до поява на хиперемия (зачервяване на кожата), до приятна топлина, която може да се чувства в мястото на въздействие или понякога да се движи от точката към дълбочина в тялото или в органът, свързан с тази активна точка. Възможни са и други усещания в областта на въздействието. Това са специфични усещания –  реакции във вид на тръпнене, мравучкане, тежест, топлина, които имат конкретно разпространение – феномен “Дъ`ЦИ”.  Такива по-особени реакции се появяват по-лесно при по-здрави и чувствителни индивиди или при хора, трениращи йога. При организъм, блокиран психически, физически и енергийно, реакциите са по-слаби.

Мокса в точки: Сюан Цзи (VC21 XUANJI), Шу Фу (R27 ShuFu), Да Чжуй (VG14 Dazhui), Шен Чжу (VG12 Shenzhu), Фен Мен (V12 FengMen), Гао Хуан (V43 GaoHuang), Хе Гу (4 Gi HEGU), Цзу Сан Ли (E36  ZuSanLi).

Медитативна концентрация в точки: Сюан Цзи (VC21 XUANJI) или Да Чжуй (VG14 Dazhui) или Шен Чжу (VG12 Shenzhu) или Гао Хуан (V43 GaoHuang)(виж фиг 1). Избираме за работа точка, в която по-лесно можем да създадем усещане за топлина. В положение седнал или легнал, със затворени очи за по-добра концентрация, насочваме внимание в областта на избрана точка. Поддържаме концентрация около 10 мин, може и повече. Правим 1-2 пъти на ден. Можем да „добавим“ чувство на топлина или горещина в точката. Не винаги се получава от първия път. Понякога изисква време докато не „напипаме“ точно вътрешно състояние и подходящо усещане.

Според изследвания при хора, никога преди не се занимавали със самовнушение, при първи опит внушено повишаване на температура в ръката само в 3 % случаи, но след 3 седмици занятия повишаване на 0,9 —4 °С при 80 %! Можем да опитаме!

Не е случайно, че в ТКМ важно значение се отдава на ШЕН (Духовно начало, психика). По-адаптирано към съвременните възгледи можем да кажем – „Висшата психична (корова) дейност е свързана с регулация на всички органи и системи“. Реално да поддържаме оптимизма, бодър дух и чувство за хумор, може да даде тази база, върху която и без това стои нашето здраве (каквато базата, така и стои).

Ако не сте пробвали да управлявате себе си, може би сега е момента да свържете вашите мисли и емоции с това, което се получава  благодарение на тях.

Дори да направим малка стъпка – това вече е движение.

Успех!