Връзката психика-здраве все по-често споменаваме, когато говорим за стерилитет. Много са двойките, които се обръщат и към така наречените нетрадиционни методи в желанието да си имат дете. Проблемът често е комплексен, като от голямо значение са личната история на всеки, семейните модели, стресове и депресия, в следствие на нереализираното силно желание за дете.
Когато говорим за различни методи, освен с алопатия (лечение с лекарства), се използват иглотерапия, йога и ЦиГун. Да не забравяме за психотерапията, която в редица случаи е очевидно необходима.
Днес все повече се разчита на активното участие на пациента в лечебния процес, внимателното му отношение към мислене, движение и хранене, което според източните традиции са трите основи на здравето.
Как да се използват ресурсите на организма?
? Ресурсите са свързани с начина на възприемане на околния свят, реакцията на нервната система при стрес, баланса в организма. Всички тези фактори определят биохимията в тялото, неговите защитни сили.
? Иглотерапията, заедно с други алтернативни методи, стимулират ресурсите, дават време и сили за по-бързо възстановяване, те са навременната и правилна инвестиция по пътя към здравето.

Как да не се възпрепятства процеса на самовъзстановяване?
? Като внимателно се проследява храненето и се отбелязват реакциите, тъй като за всеки организъм те са строго индивидуални.Така се откриват подходящите храни – вид, начин на приготвяне, количество.
? Като се обърне внимание на движението, както на всекидневните обичайни движения, така и на спорта – с какво и колко се натоварва тялото. Целта е умереност във всяко занимание. От особено значение е редуването на физическото натоварване с времето за възстановяване на организма.
? Като не се пренебрегва влиянието на мислите, емоциите и мирогледа като цяло. В „тибетските правила на здраве“ те стоят на първо място.
? Като се изследва средата. Живият организъм взаимодейства със заобикалящата среда и е принуден постоянно да се приспособява към условията й. Смята се, че акупунктурните точки имат значение в приспособителните и адаптивни процеси.
И да не забравяме, че позиция партньор в решаване на здравословните задачи, а не пасивно наблюдаване на процеса, са основните фактори за добрия краен резултат.
Нека по този път бъдем партньори.