Традиционната китайска медицина (ТКМ), при терапия и диагностика, събира информация от на пръв поглед несъвместими характеристики,обекти, явления. Но това е само на пръв поглед. Ако разгледаме и анализираме връзката между сезони, цветове, вкусове, различни събития и начина, по който реагираме, ще открием връзки и съответствия, които обединяват живота и следователно здравето в едно цяло.

Терминологията в ТКМ е различна от европейската, тя се формира в друго време и от друга култура. Но мисленето, преживяванията, физиологията са едни и същи. Затова термините и смисъла могат да бъдат близки и разбираеми до нашият начин на възприемане.

Едно от основните понятия в ТКМ е „Ци“, най-често превеждано като „енергия“. Разбира се, когато един източен термин се превежда на западен език, нормално е в превода да има сложности и несъответствия. Най-близо до понятието Ци стои добрия тонус и силата на възбудните процеси в нервната система. „Движение на Ци“ обединява разбирането за свободно протичане на всички процеси в организма и нормалното взаимодействие между органи и системи.

Другото понятие, което често се среща в учебниците по ТКМ са „петте първоелемента“. То представлява класифициране на основните състояния и качества за всичко съществуващо. Имайки впредвид, че живеем във Вселената, а не в епруветка, върху живота и здравето ни оказват влияние много и различни фактори.

В древен Китай философската мисъл е била насочена не толкова към статичните елементи, колкото към взаимоотношенията между тях. Според учените, изследващи тази древна култура, по-подходящото название на петте първоелемента е „петте движения“. Например „елемента дърво“ откриваме в пролетта, зеления цвят, киселия вкус, а в организма е представен от органа черен дроб. Този елемент символизира начало на всеки процес и се проявява в много сфери на живота.

ТКМ различава понятието черен дроб от органа черен дроб. В понятието са включени  връзките му с другите органи и системи в тялото, а също и  конкретни емоционални прояви, психосоматика. Смята се,че този орган регулира емоционалната активност и осигурява хармонична емоционална проява.

При правилното му функциониране, човек е способен да управлява своите емоции, проявява емоционална интелигентност, т.е. не реагира чрез самопотискане или свръхконтрол.

В случай на недостиг на енергия Ци в този орган,човекът е потиснат, тъжен, емоционално студен, а при излишък лесно възбудим, раздразнителен, неспокоен, с прояви на гняв.

Функции на черния дроб според:

Съвременна европейска медицина Традиционна китайска медицина
Белтъчна, липидна и
въглехидратна  обмяна.
Витаминна обмяна.
Осигурява циркулация на Ци в
организма и функциониране на
енергийните механизми.
Белтъчна обмяна.
Детоксикираща функция.
Забавяне на физическо стареене.
Черния дроб в ТКМ се асоциира с
младостта и пролетта.
Терморегулаторна
функция
Елемент „Дърво“ е Ян.
Хемопоетична функция – образуване на кръвни
клетки (в ембрионалния период)
Поддържа движение на Ци и кръв.
Синтеза на фактори за
кръвосъсирване 
Препятства  кръвотечения
Регулиране на
количество на циркулираща кръв
Регулира обема на кръвта
Храносмилателна
функция
Участва в храносмилането
Белтъчна обмяна.
Участие в хормонална
регулация.
Репродуктивна функция, връзка с мензис, стерилитет.  
Синтез на
транспортиращи протеини и детоксикираща
функция, включително метаболизма на
лекарствата.
Секреторна функция.
Транспортиране и извеждане от
организма. Подобни процеси се отбелязват и в психиката: навременното извеждане на потиснатостта или гнева, позволява нормално функциониране.
Синтез на протеини. Състояние на връзки и сухожилия, нокти.
Участие в обмяна на вит.А. Промяна на регенераторни възможности с напредване на възрастта. Нарушаване на зрението.  
  Регулиране на емоционална активност
Отговаря за решителност, способност да се контролира страха. Гняв при
свръхактивност и при недостиг на силите – потиснато, тъжно настроение с плач

 Все повече се използват знанията по аюрведа, хомеопатия, иглотерапия и други алтернативни методи, в които :

  • Човекътсе разглежда като едно цяло, а не като сбор от органи.
  • Естествените функции на организма и способността му да се възстановява се стимулират, а не се заместват.
  • Случва се реална профилактика на заболяванията и обгрижване не само на тялото, но и на психиката.

От изключителна полза за хората е адекватната симбиоза между западна и източна медицина.