Преди да получиш, трябва да дадеш, и преди да се заселиш в своя дом,

трябва да го построиш.

Антоан дьо Сент-Екзюпери

В определен етап от живота си, се срещаме с истинската същност на думичката здраве и разбираме колко ценно е то. Понякога подминаваме и забравяме, друг път не е толкова лесно.

Практиката показва, че здравето е съвкупност от критерии, от усещания не само за тялото, но и за ума. Често срещаната фраза, че мислите управляват живота, придобива истински смисъл.

Информацията, която нашият мозък обработва ежесекундно, също е част от здравето и тя е най-големият разход на енергия, защото определя мислите, мислите определят убежденията, нашето усещане за света и мястото ни в него. Така сформираме нашата вселена.