Блогът на Д-р Шакола

иглотерапия, психотерапия, биофийдбек терапия, коучинг

Ден: 08.06.2017

Есе за мястото на иглотерапията в живота.Есе за мястото на иглотерапията в живота.


„Вярата в лекарствата ги прави целебни.“ (Тамилска поговорка) Иглотерапията е един от методите в китайската медицина, който може да се...

TopBack to Top