Аромапсихологията е метод за диагностика и използване на растенията и техните компоненти за адекватно въздействие върху актуалното нервнопсихическо състояние. Тя е в помощ на другите методи за лечение като подпомага положителния резултат и способства за по-лесното възстановяване на човека.

Използването на ароматите е уникален метод, вече доказал се в практиката, за нормализиране на настроението, подобряване на общото състояние на организма и ликвидиране на стресовите компоненти. Нужно е да се отбележи, че при изразени нервно психически проявления е важно първо да се нормализира емоционалния фон и едва след това да се работи по основния проблем. За тази цел е необходимо да се обърне внимание на фактора време. Адекватно подбраните аромати могат да постигнат бърз и устойчив резултат.
Чрез ароматите ние се докосваме до най-силната сензорна система – обонянието. То представлява един от каналите за възприемане на заобикалящата ни среда и 2% от цялата външна информация. За сравнение – 90% от околния свят възприемаме чрез зрението и 5% – чрез слуха. Информацията, получена от обонянието обаче има особено и жизненоважно еволюционно, социално и поведенческо значение. Доказано е, че човекът не може да живее без миризми. Обонятелните структури на мозъка включват хипокампа, хипоталамуса, хипофизата, миндалата, лимбическата система. Импулсите,които достигат до лимбическата система и обонятелния център влияят на съседните нервни структури, отговарящи за емоционалното състояние. Затова не съществуват „безлични аромати“ и ароматът винаги има емоционална украска. Едновременно с емоцията се активира асоциативната памет на ароматите като тя се формира в ситуации, имащи силна емоционална украска. Проявява се във вид на образи, усещания, думи и определения като за всеки човек имат различно значение. Връзката между емоции и аромати се проследява в инстинкта за самосъхранение, като неприятните миризми имат асоциативна връзка със заплаха за живота. Възприемането на ароматите отговаря за активността на жизненоважни инстинкти у човека – храна, самосъхранение и размножаване.