ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА: МОКСОТЕРАПИЯ (МОКСА), ВЕНДУЗИ, ЛЕЧЕБНИ ПЛАСТИРИ, ТОЧКОВ МАСАЖ, САМОВНУШЕНИЕ, КИТАЙСКА ГИМНАСТИКА

Противопоказания за мокса, вендузи, пластири, точков масаж:

• на гладно или веднага след хранене
• при употреба на алкохол, при остра психическа възбуда (пластири може )
• неизяснени състояния, неизследван болен, остра болка с неизяснен произход, тромбози и емболии в остър период
• заболявания на кръвта (хемолитични анемии, хеморагични диатези, левкемии)
• остри и хронични в острия стадий инфекциозни заболявания, декомпенсирани заболявания на сърцето, белия дроб и други вътрешни органи
• изтощение, гърчове, бременност – не се използват само някои точки.
• инфаркт на миокарда в анамнезата до 6 мес.
• остри възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат (пластири може)
• тумори (иглотерапия може да се използва само при изразен болков синдром като аналгезия или за намаляване на странични ефекти от лечението) (пластири може )
• активна форма на туберкулоза
• при кожни заболявания и повишена кожна чувствителност, също в областта на бемки, брадавици, новообразования, гнойни пъпки, рани. При наличие на цикатрикси, точков масаж може да се прави в близост до тях (пластири може)

Важно:
1. Мокса не се прилага при телесна температура над 38оС. В този случай продължаваме да прилагаме метода след понижаване на температурата за по-бързо и по-ефективно възстановяване.
2. Да не се прилагат при възраст до 2 години (само след консултация със специалист). Вендузи при деца може да се използват.
3. Точка Сан`Ин`Цзяо да не се използва в детска възраст – добре е това да се прави от специалист по китайска медицина.
4. Точка Хъ`Гу да не се използва при бременни.

Предупреждение: преди използване на точков масаж и мокса се консултирайте със лицензиран специалист по китайска медицина.

Противопоказания за самовнушение (абсолютни и относителни)

• остри заболявания на някои вътрешни органи (инфаркт на сърцето, инфекции с висока температура – над 38о С)
• остри психози (шизофрения, маниакално-депресивна психоза)
• халюцинации
• епилепсия
• умствено изоставане
• консумиране на алкохол или при друг вид интоксикация
• прием на лекарства, променящи съзнанието
• предучилищна възраст
• при страх и недоверие към метода

Внимателно – при бронхиална астма

Противопоказания за китайска гимнастика – ци`гун (абсолютни и относителни )

• същите, както за самовнушение
• недостатъчна яснота за целите на тренировката
• механично изпълнение на упражнения без правилна концентрация и емоционална нагласа
• липса на способност за самоконтрол и дисциплина при трениращия, непостоянство на занятията
• несъответствие на индивидуални особености на трениращия и избрани стилове, а също – несъответствие между психологически особености на трениращ и треньор
• насилствено изпълнение, без естественост и релаксация, насилие върху своя организъм

Kитайска гимнастика може да се прави от най-ранна възраст (5-6 годишна възраст). Системата трябва да е е съобразена с развитието на детския организъм. При бронхиална астма китайска гимнастика може да даде високи положителни резултати.

Необходимо е упражнениято по ци`гун да се водят от компетентен инструктор.