Положителната нагласа.

Много книги са издадени на темата как да въздействаме върху себе си. За това как „подсъзнанието може всичко” или „излекувай се сам”. Но истинската самоподкрепа (самовъзстановяване, саморегулация) не се прави толкова директно и елементарно. Не е достатъчно просто да седнем във комфортното кресло и да повтаряме: „от ден на ден се подобрявам”. Рационалното дърдорене, т.е. извинете, повтаряне на едно и също, беземоционално преживяване и без действие също може да има резултат, но не е толкова дълбок.

(Повторението може да бъде ефективно когато се прави по специален начин а може и да се получи обратен ефект (може би по една и съща гънка в мозъка до пълно изтриване на същата.)

””повторение – мать учения и теща прогресса”” – тук става въпрос за механично повторение.

Има поле (територия) на рационалното, логичното, абстрактното и има поле на несъзнателното (подсъзнателното, образното). Като Ин и Ян в източната философия са двете страни на една монета и не могат да бъдат разделени. Най-добърият ефект се постига когато всички страни работят в посока към една и съща цел.

„Положителната нагласа” ще е по-добра ако съединим рационалното с образното – например повтарям с думите „Аз съм добре. Вниманието ми е устойчиво.”. Това повтаряне е рационално, т.е. представлява схема, символ. Към повтарянето добавяме „вътрешната работа” – преживяването, чувството в тялотокоето имаме когато вниманието ни е повишено. Преживявантое е нещо съвсем конкретно и индивидуално, има зона в тялото където се чувства, има конкретни признаци на преживяването, които могат да се опишат с думи поне част от тях. Пример: „лекота в цялото тяло”, „тонус в гръбнака”, „топлина в корема” и др. ИНДИВИДУАЛНО!

Условно казано с повтаряне на думите ние ангажираме лявото мозъчно полукълбо, а с чувството преживяване – дясното. Получава се най-полезното нещо за ефективната работа и за изживяването на живота –„синхронизиране на работа на ляво и дясно полукълбо”.

Уважаеми читателки и читатели, предлагам ви за създаване на нагласа да използвате къси, ясни, точни словесни формули на това което искате да получите като резултат и да ги повтаряте „с чувство” в тялото, което вече ви е познато от миналия ви жизнен опит и което е свързано с ефекта който искате да подсилите. Използвайте паметта си, спомнете си как бяхте много и ефективно внимателни в работата, ученето, -какво точно (!) и къде в тялото (!) чувствахте? Събудете това чувство в момент на изговаряне на ваша „хипнотична” (вълшебна, помагаща и др…) формула и това ще ви помогне да подобрите качеството на ваше внимание.

Да напомним кога едно нещо става реалност за нашето тяло или характер – когато по няколко минути няколко пъти на ден тренираме месец и повече.

За децата важи същото, в по-игрови вариант.

Следващата седмица – продължение.