За по-добро внимание

на децата в училище и на възрастните в работата

Бъди внимателен” – казваме на детето си когато го изпращаме в училище и отбелязваме за себе си, че дългът ни е изпълнен. Доволни сме, казахме нещо правилно. Какво още трябва да направим?

Ако сте убедени, че на 100% сте свършили работа си , останалата част на текста не е за Вас.

Питате ли се колко пъти трябва да повторите за да бъдете чути наистина ?

Имат ли ефект думите ви? Вероятно понякога се имат.

Вниманието е процес на насоченост на психиката ни към даден обект.

Когато избираме определена дейност ние я преживяване и  избираме само  едно нещо, въпреки че изглежда, че не е така.

Следваща крачка е задържане на избора. „Помислям си за задачата и продължавам да мисля за задачата”. „Поглеждам към пеперудата и продължавам да я следя с поглед”.

Внимание може да бъде външно – към обекти от околния свят и вътрешно – към мисли и преживявания.

Внимание неволево – когато реагираме спонтанно, без да прилагаме усилия и волево, когато прилагаме усилия да задържим вниманието си върху даден обект. Колкото по-интересна ни е материята която заучаваме, толкова по-малко усилия прилагаме, за да задържим вниманието върху нея и несъмненно мисленето и паметта в такъв случай стават по-добри. Вниманието може да стане послеволево – прилагаме воля в началото, а след това интереса поддържа вниманието.

Вниманието има:

обем – брой обекти или действия, които в даден момент се намират под нашето внимание,

концентрация – способност да положим усилия, да проявим воля, за да се съсредоточим върху обекта на внимание,

устойчивост – да не се поддаваме на отвличащи моменти, на мисловен шум.

Можем ли да подобрим вниманието си? Със сигурност да. Дори можем да създадем навик за добро внимание. Как?

Като имаме предвид три момента 

  • тренировка на самото внимание.
  • тренировка на други мозъчни функции като памет, мислене и др.
  • осъзнат начин на живот, добро отношение към себе си, настроение, хранене, сън и т.н.

Очаквайте продължение

В продължението – Упражнения за внимание и задължителни условия към тях.   Кога да очакваме резултати.