Проф. И. Матюгин

Инструкция. Докато попълвате текста не обръщайте внимание на цифрите и буквите, разположени в дясната част на бланката. Прочетете внимателно всяко твърдение и в празната графа от ляво отбележете с кръстче отговора, който в наи-голама степен съответствува  на това, как се чувствате последно време. Не мислете много дълго над всяко твърдение. Вашата първа реакция винаги ще бъде най – вярна.

1.Изпитвам напрегнатост, не се чувствам добре              T

През цялото време                                                                                         3

Често                                                                                                                        2

От време на време, понякога                                                                        1

Въобще не се чувствам така                                                                        0

2.Това, което ми е доставяло най-голямо удоволствие,  Д

и сега предизвиква в мен същото чувство

Определено е така                                                                                             0

Сигурно е така                                                                                                    1

Само в много малка степен е така                                                            2

Това съвсем не е така                                                                                    3

3.Изпитвам страх, струва ми се,                                          Т

че нещо ужасно може да ми се случи

Определено е така, и силно се страхувам                               3

Да, така е, но страхът ми не е чак толкова голям              2

Понякога, но това не ме притеснява                                          1

Съвсем не изпитвам такова чувство                                           0

4.Аз съм способен(на)  да се разсмея и да видя в едно    Д

или друго събитие смешната страна на нещата

Определено е така                                                               0

Сигурно е така                                                                         1

Само в малка степен е така                                            2

Въобще не е така                                                                  3

5.В главата ми се въртят безпокойни мисли                     Т

Постоянно                                                                                          3

През по-голяма част от времето                                            2

От време на време и не толкова често                                1

Само понякога                                                                                 0

6.Аз изпитвам бодрост                                    Д

Съвсем не изпитвам такава                               3

Много рядко                                                              2

Само понякога                                                          1

Практически постоянно съм така                 0

7.Лесно мога да седна и да се отпусна                   Т

Определено е така                                                                  0

Сигурно е така                                                                          1

Само понякога е така                                                            2

Съвсем не мога                                                                         3

8.Струва ми се че всичко правя много бавно        Д

На практика през цялото време                                       3

Често                                                                                               2

Понякога                                                                                        1

Не е вярно                                                                                       0

9.Изпитвам вътрешно напрежение или треперя вътрешно        Т

Съвсем не изпитвам такова                                                                                        0

Понякога                                                                                                                                1

Често                                                                                                                                      2

Много често                                                                                                                         3

10.Не следя за външния си вид                                                                Д

Определенно е така                                                                                             3

Не заделям достатъчно време                                                                       2

Може  би съм започнал(а) да обръщам по-малко внимание         1

Следя за външния си вид, както и по-рано                                             0

11.Не мога да седя на едно място,                                         Т

сякаш постоянно изпитвам нужда де се движа

Определенно е така                                                                        3

Сигурно е така                                                                                  2

Само в известна степен е така                                                 1

Съвсем не е така                                                                             0

12.Мисля, че моята работа (занятия, увлечения)       Д

може да ми доставят удовлетворение

Да, така е, както и преди                                                                   0

Да, но не в тази степен, както по- рано                                    1

В значително по-малка степен от преди                                 2

Съвсем не мисля така                                                                       3

13.Изпитвам на моменти внезапно чувство на паника     Т

Много често                                                                                                      3

Доста често                                                                                                       2

Не чак толкова често                                                                                   1

Съвсем не изитвам                                                                                          0

14.Мога да получа удоволствие от хубава книга,              Д

радио- или телевизионна програма

Често                                                                                                                   0

Понякога                                                                                                          1

Рядко                                                                                                                   2

Много рядко                                                                                                      3

Изчисляване на резултатите. В колонката от дясно са нанесени цифри, които ви позволяват да изчислите резултата по две скали – тревога и депресия.

От начало сумираме цифрите, които съответствуват на посочените от нас твърдения, белязани с буква «Т». После сумираме цифрите, които съответствуват напосочените от нас твърдения, белязани с буква «Д».

Тревога –        …                 точки           Депресия –       …           точки

 

Ако сете събрали:

От 0 до 7 точки – това е нормално, нямате признаци за тревога и депресия.

От 8 до 10 точки – вие сте в стадий на готовност към тези разстройства

От 11 и повече точки – вече имате тези разстройства