Блогът на Д-р Шакола

иглотерапия, психотерапия, биофийдбек терапия, коучинг

Ценоразпис

 • Иглотерапия, вкл. препоръки за упражнения 60 лв.
 • Диагностика по акупунктурни точки и меридиани (продължителност 90 мин) – 100 лв.
 • Ароматерапия – 30 лв.
 • Биофийдбек терапия – 40 лв.
 • Психотерапия – 60 лв.
 • Коучинг – 100 лв.

Пакетни предложения

Пакет Биофийдбек терапия „Основен“

Пакетът включва:

 • Среща-запознанство с продължителност 60 минути.
 • Стрес тест, с цел да се определи как реагира нервната система на ново и непознато и как се възстановява след това.
 • Обсъждане на резултата от теста.
 • План за постигане на желаната промяна.
 • 10 процедури в рамките на 14-20 дни.
 • + 1 бонус среща за допълнителни въпроси и изясняването им.

Цена 350 лв.

Пакет Биофийдбек терапия „Разширен“

Пакетът включва:

 • Среща–запознанство с продължителност 60 минути.
 • Стрес тест, с цел да се определи как реагира нервната система на ново и непознато и как се възстановява.
 • Обсъждане на резултата от теста.
 • План за постигане на желаната промяна.
 • 11 посещения, с продължителност между 40 и 60 минути всяко, в рамките на месец.
 • Проверка на устойчивостта на резултата след петото посещение.
 • Бонус – възможност за обсъждане на възникналите въпроси по време на тренировките. Препоръки.

Цена 380 лв.

Консултация Ароматерапия, с продължителност 30 минути

Консултацията включва:

 • Тест за подбиране на подходящите етерични масла.
 • Определяне начина за използване – като парфюм, като атмосфера за офиса или дома.
 • Флакон с индивидуално подбраните етерични масла.

Цена 30 лв.

Пакет Ароматерапия „Основен“

Пакетът включва:

 • Среща-запознанство с продължителност 60 минути.
 • Запознаване с проблема, предмет на терапията.
 • Тест подбиране на подходящите етерични масла.
 • Определяне начина и продължителността на приложение на избраните етерични масла.
 • Флакон с етерични масла.
 • Едно бонус посещение за обсъждане на резултата или доуточняване, след изтичане на периода на използване.

Цена 40 лв.

Пакет Ароматерапия „Разширен“

Пакетът включва:

 • Среща-запознанство с продължителност 60 минути.
 • Запознаване с проблема, предмет на терапията.
 • Тест подбиране на подходящите етерични масла.
 • Определяне начина и продължителността на приложение.
 • Флакон с етерични масла.
 • Две контролни посещения, с продължителност 60 минути всяко, в рамките на 1 месец.
 • Изготвяне на поддържащ резултата аромат след края на терапията в рамките на месец.

Цена 85 лв.

Коучинг

 • Безплатна среща-запознанство с продължителност 60 до 90 минути
 • Първа работна среща с фокус върху целта и нейната екология.
 • Изработване на план за постигане на желаното състояние, реални срокове и първи стъпки, рамкиране на времето.
 • Следваща среща след седмица за проверка на извършеното до момента.
 • Специален коучинг дневник с насочващи въпроси и място за описване на процеса на изпълнение на текущите задачи.

Цена – определя се индивидуално на база цената за еднократно посещение и според продължителността, броя работни сесии, комплексността на желаните цели и съответните планове.

TopBack to Top