Психотерапия

Психотерапията е системно прилагане на определени техники с цел постепенно възстановяване  баланса на личността. Индивидуалното им и адекватно приложение при подкрепа и  рехабилитация, заедно с доверието, изградено между пациент и терапевт, са едно много добро начало за всяка сесия. Целта на това общуване е израстване на личността, осъзнаване на проблема, неговото решаване и последвалото по – добро интегриране в обществото, качественото социално общуване.
Психотерапията разчита на доверието между пациент и терапевт и равноправното им участие в процеса. Най-добрите резултати са отчетени при хора със силна мотивация и желание да се променят.

„Никой не знае какво може да направи, преди да се е опитал.“
Публий Сир, „Сентенции“