Три ключа към здравето

  • Иглотерапия
  • Психотерапия
  • Техники ЦиГун

Погледни, ние сме тримата: аз, ти и болестта.

Затова, ако си на моя страна, ние по-лесно ще я преборим щом тя сама. Но ако ти ще преминеш на нейната страна, аз сам няма да съм в състояние да победя двама ви.

Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (Авиценна)

Баланс. Енергия. Фокус. Сила.

Моят подход е изцяло холистичен, без натоварване на организма с химия, изграден е като максимална помощ в тренирането на навик за поддържане на добро здравословно състояние. Отличава се с практичност, лекота на техниките и обединява най-ефективните практики от: 

  • Иглотерапия – един от най-древни методи, стигнали до нас, постоянно развивайки се.
  • Психотерапия – първото условие за всяка промяна е реално да променим мисленето си.
  • Развиващи практики от ЦиГун и Йога – системи реално преоткриващи възможности на човека.

Най-често срещани заболявания в моя кабинет:

Главоболие

Тензионно главоболие, мигрена, невралгия и главоболие, причинено от възпаление на синусите.

Депресия

Депресивен епизод, рецидивиращо депресивно разстройство, дистимия.

Болки в гърба

Дископатии, в т.ч. дискови хернии, спондилоартроза.

Стерилитет

Ендокринно (хормонално) безплодие, ранна менопауза, психологическо безплодие.

Трите ползи на иглотерапия

+ лекуващ ефект, а при по-тежки състояния намаляващ симптомите.

+ повишаване на качеството на живота поради намаляване на вътрешно напрежение и стрес.

+ събуждане на естествените за всеки организъм саморегулация и самовъзстановяване.

Източна и Западна Медицина,

обединени в полза на пациента.

Научната медицина се базира върху научно-технически прогрес. Ориентирана е към точната диагноза и стандартизирана рецепта, а при диагностика са приоритетни количествени параметри.

„Алтернативна“ медицина (иглотерапия и др.) стимулира собствените ресурси, укрепва силите на пациента, подхожда индивидуално и холистично (системен подход).

Тя приема болестта като проява на промяната в целия организъм и във всички сфери на човека – физическо състояние, душевни прояви (емоционални и ментални) и връзката на човека с околната среда.

Разполага с методи на профилактика и укрепване на здравето, доказали се в хилядигодишната практика.

За повече въпроси