Блогът на Д-р Шакола

иглотерапия, психотерапия, биофийдбек терапия, коучинг

Коучинг

Предмет на коучинга са определяне на цели, тяхната екологичност, последвани от планиране, изграждане на стратегии и контрол върху изпълнението.
Коучът предлага на своя клиент нужната подкрепа, така че той да  постигне желаното състояние.
Коучът е и човека, създаващ положителна атмосфера в този процес, една поддържаща среда. Той подпомага да се активират ресурсите и сам клиента да превърне  бъдещата цел в настояще.

Човекът има силата да трансформира мислите си във физическа реалност. Човек има силата да превърне мечтите си в реалност.
Наполеон Хил

TopBack to Top