Блогът на Д-р Шакола

иглотерапия, психотерапия, биофийдбек терапия, коучинг

Блогът на Д-р Шакола Биофийдбек терапия

Биофийдбек терапия

Mind Reflection GSR е апарат за биологичнa обратна връзка, който измерва електрическото съпротивление на кожата и определя нивото на стрес. Физиологичните параметри, с които работи, са изпотяването на кожата и нейната електрическа проводимост.

 Подходящ е за психо-физиологични изследвания и биофийдбек тренинг, като чрез софтуер за ментални игри, подкрепя  заучаването на умения за релаксация и концентрация.

Използва се при терапия на психосоматични разстройства, паник атаки, тревожност, стрес, като изгражда нови навици за самоконтрол и саморегулация, осъществява мониторинг на подсъзнателните емоционални реакции на клиента по време на различни видове терапия.

Биофийдбек Breathing е апарат за биологична обратна връзка свързан с дишането. Апаратът дава възможност за трениране и контрол на един автоматичен процес с цел да се овладее стреса, да не се задъхваме, когато изкачваме планината, когато говорим пред публика, когато пеем. Тренировките с този биофийдбек повишават концентрацията, вниманието и други когнитивни функции на мозъка. Подобрява се общото психофизично състояние без използване на медикаменти.

TopBack to Top