Блогът на Д-р Шакола

иглотерапия, психотерапия, биофийдбек терапия, коучинг

Блогът на Д-р Шакола Аромапсихология

Аромапсихология

Емоциите са тези, за които сме свикнали  много да говорим, или пък да премълчаваме. Те са тези, които определят нашето настроение,  характер и при дисбаланс водят до редица блокажи и главоболия. Връзката между емоция и аромат е много тясна и това се проследява добре в инстинкта ни за самосъхранение. Всички знаем, как когато ни замирише на нещо лошо, извръщаме глава инстинктивно или бягаме  от такова място. Ароматът е онази способност на веществото, която създава специфични възприятия,   индивидуални за всеки човек. Ефектът настъпва, когато ароматните молекули, попадайки върху обонятелния орган му въздействат и  ангажират и съседните нервни структури, така че всичко това довежда  до промяна на емоциите и дава отражение в качеството на живот. Тези въздействия са предмет на изследване, систематизиране и използване при аромапсихологията.

Ароматната памет се формира в ситуации със силна емоционална окраска, без значение дали тя е положителна или негативна, тук е важна само силата.Така всеки има свой мирис на страх, на любов, на романтика. Асоциацията на ароматите е във вид на картинка, образ, усещане или емоция. Аромапсихологията използва тази емоционална банка, за да припомни нашите най-приятни моменти, да предизвика ресурса, който е необходим в  момента.

Вдишвайки своя приятен аромат, чрез обонятелния мозък и  въздействието му върху съседните мозъчни центрове,  ние получаваме възможност да погледнем и оценим различно и адекватно моментната ситуация . Разбира се, това е съвсем непълно описание на случващото се , но направените изследвания доказват биохимичните промени, които настъпват. Аромапсихологията е метод за въздействие на нервно-психическото състояние на всеки от нас. Тя използва информацията, събрана от заобикалящия ни свят и за това как ние го възприемаме. Има жизнено важно значение в еволюционен, социален и поведенчески аспект. Накратко, аромапсихологията може да бъде полезна във всички аспекти на емоционалния ни комфорт и незаменимо полезна като съпътстваща терапия заедно с иглотерапия, психология или медикаментозно лечение.

Защо ли нещата трябва да се променят? – прошепна Прасчо. Пух помисли, помисли и каза: – Така имат възможност да станат по-добри

TopBack to Top