Ци Гун като система за самопознание и саморазвитие.

Преди около сто години падат пространствени и в значителна степен езикови бариери за големи маси население и за отделни специфично ориентирани групи. Откриването за Европа на Китайската Стена носи не по-малко значение от падането на Берлинската Стена. От началото на 20-и век от Китай тръгва поток информация за специфични упражнения “Ци Гун”, които на първите масови туристи се струват невъобразимо непрактични. Първите европейци, гледайки Ци Гун, не успяха да видят основно, вътрешно в тази техника – движение на Ци, в което и се признаха, описвайки упражнения като безсмислени ритуали с отдавна изгубено значение. По-късно проникването на Източни бойни изкуства на Запад увеличава интереса към всичко източно. Демонстрирана ефективност на Източни техники води до опити за разкритие на основите на “Ци гун”. Иглотерапия навлиза паралелно с китайска гимнастика “Ци Гун” първо във Франция и Италия, а после постепенно и в други страни. Първо изненадва с необичайността си и ефекта, после изисква по-сериозно внимание на лекарската общественост към себе си и опити за взимане на тези техники в практика. Което до известна степен се получи.
Множество емигранти от Китай, Индия, Япония, Виетнам, Корея и други източни страни изнасят разнообразна информация на тези теми, която в определена степен е възприета на Запад. Пренасянето на информация е не само с комерческа цел, но и благодарение на осъзнаването, че всяко едно откритие принадлежи на целия свят без разлика в отношението към религия, националност и държавна принадлежност. Неща, пазени в продължение на хиляди години дори от свои сънародници на Изток, принадлежащи към определени общества и семейни кланове, сега получават разпространение и най-практично приложение в целия свят.
При различните народи традиционно съществуват подобни практики, отразяващи може би не само индивидуалния път, но и пътя на нация – йога в Индия; шаманизъм при народите на Севера, африкански и американски шаманизъм.
Как успява да се появи стройна система, свързваща движения, дишане, психически настроики, сезони, минерали, определени зони в тялото с предсказуем ефект при въздействието, билки и много други неща? Ще бъде ли от полза за съвременния човек? До колко тези теории са истински и в каква степен може да се постигнат? Най-вероятно на тези въпроси може да се отговорим при изучаване на специализирана литература и в резултат на лична практика. Както показва опита, само абстрактно-интелектуален или инструментален подход може да бъде недостатъчен и недостоверен. При инструментален, “научен” подход често липсва “жива” ситуация, липсва уникалност на “момента”, който е в основа на китайска философия (Дао).
Повишаването на сензитивността на анализаторите в комбинация с правилни психопрактики (правилна медитация, различни помощни техники), със задължителни обективни критерии (възможно и инструментални) би трябвало също да даде отговор на много въпроси.
Всичко това, разбира се, важи с пълна сила, ако има осъзнато и целенасочено желание за позитивна промяна.

по интернет източници

Д-р Валерий Шакола

Ци гун тренировки

Ци гун е древна китайска система, която включва дихателни, медитативни и физически упражнения. Тя е много приятна, лесна и подходяща за всички възрасти гимнастика. Изключително полезна при стресови състояния, при обездвижване и за постигане на вътрешен комфорт.

Каним ви да практикуваме заедно всеки вторник от 9.00 до 10.00часа и петък от 18.00 до 19.00 часа. в гр. Варна, Цветен квартал, ул. Карамфил 38, партер

Цена на посещение 7.00лв. или месечна такса 40лв.

Начало 19.01.2018г.

За комфортното протичане на заниманията ви молим да

  1. Бъдете точни.
  2. Да използвате обувки само за залата.
  3. Да бъдете с удобно спортно облекло.
  4. Да не забравяте своите усмивка и добро настровение.
  5. Да заявите своето участие на тел. 0887 22 01 61 д-р Валерий Шакола

Очакваме ви!